Юридическая информация

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 2010 року

Положення про Ревізійну комісію від 2010 року

Положення про Наглядову Раду від 2010 року

Проспект емісії акцій від 2007 року