Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут від 2011 року

Протокол об итогах голосования на общих сборах акционеров

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 29.03.2011 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 29.03.2011 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів від 29.03.2011 року

Положення про Дирекцію від 2011 року

Протокол Загальних зборів акціонерів від 29.03.2011 року

Акт перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб від 2011 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2011 року