Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна головного бухгалтера) від 10.08.2012 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут від 2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання Голови НР) від 20.03.2012 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР) від 20.03.2012 року

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 16.02.2012 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012 року