Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що відбулися 24.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 24.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" на 24.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.

  • banner