Юридическая информация

30.01.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120584

3. Місцезнаходження

43020 Луцьк Рівненська 145

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332)281810 (0332)281818

5. Електронна поштова адреса

office@volyn-avto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://volyn-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО» (протокол №30/01/2018-1 від 30 січня 2018 року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ «ВЛАД-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО» (код ЄДРПОУ 26516913), з місцезнаходженням: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олександра Олеся, будинок 1, що виконувала функції з торгівлі автомобілями та запасними частинами, а також надання послуг, пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою транспортних засобів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Корольчук Ю.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

30.01.2018

(дата)