Юридична інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (зміна складу НР та РК) від 10.04.2015 року

Документи, які не оприлюднюються ПАТ "Волинь-Авто"

Положення про Дирекцію 2015

Положення про Наглядову Раду 2015

Положення про Ревізійну комісію 2015

Протокол РЗЗА 10.04.2015 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 10.04.2015