Юридична інформація

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 21.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 23.12.2016р.

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 21.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.12.2016р.

Положення про загальні збори

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради 04.05.2016

Річна інформація емітента за 2015

Положення про НР 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (склад НР)14.04.2016

Статут 2016

Висновки Ревізійної комісії

Аудиторський висновок

Протокол річних ЗЗА 2016

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Висновки ревізійної комісії за 2015

Перелік афілійованих осіб товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 14.04.2016 року

Річна звітність за 2015