Юридична інформація

Річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" за 2016 рік

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 14.04.2017 р.

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2017 р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 13.04.2017 р.

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що відбулися 13.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Волинь-Авто" на 13.04.2017 року