Юридична інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 31.08.2018

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і б

Річний звіт емітента ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що відбулися 24.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 24.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" на 24.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.