Юридична інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 09.09.2019р.

Річний звіт емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-АВТО" за 2018 рік

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" 24.04.2019р.

Особлива інформація емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", які відбудуться 24.04.2019р.

Повідомлення про проведення річних Загальних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що відбудуться 24 квітня 2019 року