Юридична інформація

14.04.2017
Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03120584

3. Місцезнаходження

43020 Луцьк Рівненська 145

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332)281810 (0332)281818

5. Електронна поштова адреса

office@volyn-avto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://volyn-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:11000 тис. грн ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 11000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 35,19662%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 148 765;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 148 765;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

2).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 31,99693%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

3).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 90 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:90000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 90000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 287,97235%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 148 775;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

4).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «JEEP» з та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «JEEP» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі АВТОСЕРВІСНОЇ ФІЛІЇ «ГРАНД АВТОМОТІВ» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 17000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 54,39478%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

5).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «MERSEDES-BENZ» з та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERSEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ», або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок); ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:130000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 130000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 415,96007%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

6).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:40000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 127,98771%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 .

7).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:200000 ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 639,93857%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 148 765;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

8).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 13.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 31253 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 319,96928%;

Загальна кількість голосуючих акцій:1 148 775 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1 148 765 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 148 765;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Корольчук Ю.С.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

 

(дата)