05.04

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", які відбудуться 06.04.2021р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", які відбудуться 06.04.2021р.:

Загальна кількість акцій станом на 31.03.2021 р. –  1 202 900 штук простих іменних акцій;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.03.2021 р. – 1 202 900 штук простих іменних акцій.