29.05

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання головного бухгалтера) від 29.05.2013 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (обрання головного бухгалтера) від 29.05.2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

03120584

Місцезнаходження емітента

43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145

Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0332) 28 18 00, 28 18 10

Електронна поштова адреса емітента

office@volyn-avto.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

volyn-avto.ukravto.ua

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб

 

2. Текст повідомлення

 

Відповідно до Протоколу №28/05/2013-1 засідання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «Волинь-Авто» виконуючу обов’язки Члена Дирекції-головного бухгалтера Товариства Богданенко Аллу Олегівну обрано на посаду Члена Дирекції-головного бухгалтера  Товариства з 29 травня 2013року, за контрактом, на підставі поданої заяви (паспорт серія АС №987802, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 13.10.2005року). Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

     В.о. генерального директора                                                                      М.І. Мудрик

 

                                                                                                       м.п.          29.05.2013 року