03.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВОЛИНЬ-АВТО", що відбудуться 06 квітня 2021 року