16.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 15.12.2021р.