10.03

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента